Vår Repvision

Rep är och ska vara framförallt ett verktyg att uttrycka sig, att få släppa ut mer av det som finns inom oss, men också att lyssna, öppna sig och dela ett ögonblick.

Att skapa ett oförglömligt ögonblick i förening mellan människor, mellan hjärtan.

Det kan arta sig på många olika sätt, våra favoriter är: Skapande, utforskande lek och intensiva upplevelser.

Skapande

Rep kan användas för att skapa så många olika saker, intressanta former, vackra mönster, ljuva möten, sinnesförnimmelser, berättelser och suggestiv mening.
Vi lär ut sätt att utforska kroppens former, att utmana rörelsemönster och att skapa vackra ögonblick, för att förevigas i foto, scen eller minne.
Vi utgår i princip från tre perspektiv: Kroppen, repen och mötet.

I kroppen finns en oändlig många delar att utforska, rörelser, former, föreställningar, somatisk påverkan.
Hur kan vi framhäva delar av en kropp? Hur kan vi forma den att uttrycka vad som finns inuti?
Hur påverkar kroppspositioner vårt sinnestillstånd?

Intro – Kinbaku och Shibari

Kinbaku och Shibari – Det är ofta en diskussion kring skillnaden mellan Kinbaku och Shibari. I väst har Kinbaku och Shibari har blivit termer som beskriver replek och som är inspirerad av Japansk Repbondage. Vi vill inte hävda att en term är mer korrekt än den andra, eftersom i verkligheten har för lång tid gått där termerna används och tolkats på olika sätt och detta har gett upphov till separata och distinkta betydelser som nästan helt och är helt och hållet separerade från den japanska språket som de ursprungligen är lånade från. Men för att använda våra egna ord kring vad Shibari och Kinbaku är för oss så handlar det om mötet. Vi ser repen som ett verktyg; ett språk som vi kan använda för att hitta in till varandras inersta väsen. Med hjälp av repen så kan vi släppa fram vad vi vill. Lekfullhet, avslappning, lust eller lycka. Det skulle vara fel att försöka sticka under stolen med om vi sa att det inte finns en sexuell laddning kring rep. Det härstammar som sagt från en porr-kategori som uppkom i japan. Men vi tror och talar för att rep är så mycket mer än det.

”The communication of rope means making the distance between myself and the partner smaller, and to synchronise our souls by tying.” – Kasumi Hourai

Med hjälp av repen så hjälper vi våra kroppar och sinnen att slappna av. Med hjälp av rep runt kroppen i eller i händerna så blir vi mer närvarande. Vi blir här och nu. Och att få ta del av ett sådant ögonblick där två eller flera människor verkligen är närvarande och delar en upplevelse tillsammans är något som vi inte får göra speciellt ofta idag. Så av vilken anledning vi än väljer att utöva rep och leka och utforska varandra, så tror vi på att rep kan vara ett spännande och roligt verktyg att upptäcka nya sidor hos oss själva och andra.

Historia

9b8637f6b8d2d12c753ef177c4878315

Det feudala Japan var indelat i flera olika territorium under Edo-perioden. Det behövdes säkra och bra sätt att frakta fångar och kriminella från plats till plats och så att göra en smidig överlämning vid territoriets gräns. Varje territorium hade en egen tradition och i och med det fanns det en stor skillnad i hur fångarna fraktades och knöts. Dessa olika mönster varierade inte bara från skola till skola utan var även baserade på fångens sociala status, yrke och kön. Handlingen att att fånga, binda och tygla brottslingar (eller misstänkta) med rep fortsatte att utvecklas i mer än ytterligare 200 år innan kampsporten nu mest känd som Hojojutsu började försvinna från samhället. Japanese Bondage Photos presented by The KITAN CLUB in 1951-'75 (32)

Bondage som en sexuell aktivitet kom först till i Japan i slutet av Edo perioden. Allmänt erkänd som ”Kinbakuns fader” är Seiu Ito, som började studera och forska om Hojōjutsu och gjorde anpassningar som blev starten till Kinbaku. Men han hämtade även inspiration från andra samtida konstformer som Kabuki-teater och Ukiyoe-träsnitt. Kinbaku blev mycket populärt i Japan på 1950-talet genom tidningar som Kitan Club och Yomikiri Romance, som publicerade de första nakna bondagefotografierna. På 1960-talet började människor som Eikichi Osada dyka upp med SM-uppträdanden som ofta även visade en stor mängd repbondage, idag kallas dessa artister ofta för nawashi (rep master) eller Bakushi (från kinbakushi, vilket betyder bondage master). Under de senaste åren har Kinbaku blivit populärt i västvärldens BDSM-scen på sitt eget sätt och har också fått stort inflytande på bondage, och gett upphov till andra ”fusion” stilar. Det har även fått fäste som en kulturell influens i angränsande praktiker och utövas även som nycirkusform, framförallt i Europa.